2011 Yeni KMT sınavı örnek soruları ve yanıtları...

2011 Yeni KMT sınavı örnek  soruları ve yanıtları ( Kısa Mesafe Telsiz sınavı örnek soruları ) :

50 yeni soru ve cevabı...
 

1.  Gemi tipi VHF cihazlarının kullanıma açık kaç kanalları vardır?
Yanıt: 55 (20 simplex-35 duplex)


2.  ITU/RR kısaltmasının anlamı nedir?
Yanıt: İnt. Telekominikasyon Birliği Radyo Tüzüğü


3.  Telsiz haberleşmesinde 1. öncelik sırası hangi haberleşmenindir?
Yanıt: Tehlike – Distress


4.  Telsiz haberleşmesinde 2. öncelik sırası hangi haberleşmenindir?
Yanıt: Aciliyet – Urgency


5.  Telsiz haberleşmesinde 3. öncelik sırası hangi haberleşmenindir?
Yanıt: Güvenlik – Safety

6.  Hangi VHF kanlallarının çıkış gücü 1 WATT ile sınırlandırılmıştır?
Yanıt: 15 ve 17


7.  Gemi istasyonlarının çıkış güçleri en az ve en fazla kaç watt olabilir?
Yanıt: 1 watt – 25 watt


8.  Deniz VHF lerde gönderme ve alma frekanslarının aynı kanalda olması?
Yanıt: Simplex


9.  Deniz VHF lerde gönderme ve alma frekanslarının farklı kanalda olması?
Yanıt: Duplex


10.Kanal 16 hangi durumlarda dinlenmelidir?
Yanıt: Seyir halinde Devamlı


11.Liman içi çalışmalarsa VHF çıkış gücü ne kadar olmalıdır?
Yanıt: 1 Watt


12.Gemiden-gemiye haberleşmelerde kontrol kimdedir?
Yanıt: Çağrılan istasyon


13.Gemi-kıyı haberleşmesinde kontrol kimdedir?
Yanıt: Kıyı İstasyonu


14.Tehlike haberleşmesinde VHF çıkış gücü kaç watt olmalıdır?
Yanıt: 25 Watt


15.Tehlike haberleşmesinde ileti hangi sinyalle başlamalıdır?
Yanıt: May Day


16.Aciliyet haberleşmesinde ileti hangi sinyalle başlamalıdır?
Yanıt: Pan Pan


17.Güvenlik haberleşmesinde ileti hangi sinyalle başlamalıdır?
Yanıt: Securite


18.Tehlike hab. Sessizlik talebi nasıl hangi ileti ile olur?
Yanıt: Seelonce Mayday


19.Tehlike hab. Kısıtlı çalışmanın başlayabileceği nasıl bildirilir?
Yanıt: Seelonce Produnce


20.Tehlike hab. Tehlike trafiğinin sonlandığı nasıl bildirilir?
Yanıt: Seelonce Feenee


21.VHF haberleşmesinde gelen iletiye alındı onayı nasıl verilir?
Yanıt: Received Mayday


22.Tehlike haberleşmesinin aktarılmasında kullanılan ifade nedir?
Yanıt: Mayday Relay


23.Tehlike haberleşmesi hangi kanaldan yapılır?
Yanıt: Kanal 16


24.Aciliyet çağrı ve mesajı hangi kanaldan yapılır?
Yanıt: Kanal 16-sonra seçilen kanalda devam eder


25.Tıbbi Tavsiye çağrılarında hangi sinyal kulanılır-kaç kez?
Yanıt: Panpan Medico – 3 kez


26.VHF-DSC de emniyet sinyali göndermek için hangi kategori seçilir?
Yanıt: Safety


27.VHF-DSC de tehlike sinyali göndermek için hangi kategori seçilir?
Yanıt: Distress


28.VHF-DSC de 9 rakamlı istasyon kimliklerinin kısaltması nedir?
Yanıt: MMSI


29.Türk bayraklı geminin MMSI numarası nasıl yazılır?
Yanıt: 271 X X X X X X


30.Türk bayraklı gemi grubunun MMSI no. nasıl yazılır?
Yanıt: 0 271 X X X X X


31.Türk sahil istasyonlarının MMSI no. nasıl yazılır?
Yanıt: 0 0 271 X X X X


32.GMDSS-DSC MMSI numaraları kaç rakamdan oluşur?
Yanıt: 9 rakam


33.Türkiye ye tahsis edilen 3 rakamlı deniz kimlik numarası kaçtır?
Yanıt: 271


34.GMDSS frekanslarında uydu aracılığıyla tehlike işareti gönderen cihazın adı nedir?
Yanıt: EPIRB


35.GOC ve ROC belgeleri alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gereklidir?
Yanıt: 18 yaş


36.GOC ve ROC belgeleri verildiği tarihten itibaren kaç yıl geçerlidir?
Yanıt: 5 yıl


37.Haberleşmeyi engelleyen veya yayını bozan elektro manyetik müdahale nedir?
Yanıt: Enterferans

38.Sahil güvenlik kanalı nedir?

Yanıt: Kanal 08


39.Balıkçı gemilerinin aralarında konuştukları kanallar nelerdir?
Yanıt: 09-10 ve 77. kanallar


40.Yatların ve marinaların haberleşme kanalları nedir?
Yanıt: 72 ve 73. kanallar
41.Kurtarma çalışmalarında

 hava taşıtları ile haberleşilirken kullanılacak kanal nedir?
Yanıt: Kanal 06


42.VHF-DSC de sayısal seçici çağrı kanalı hangisidir?
Yanıt: Kanal 70


43.Denizde can ve mal emniyeti ile alakalı kurallar ve esasların sözleşme adı nedir?
Yanıt: SOLAS


44.Acil yardım kanalları hangileridir?
Yanıt: 06-16 ve 70.


45.Meteorolojik bilgileri NBDP tekniği alan ve basan cihazın adı nedir?
Yanıt: Navtex


46.Tehlike mesajları kimin sorumluluğunda gönderilir?
Yanıt: Kaptanın


47.A1 deniz alanında ki haberleşmenin dayalı olduğu frekans bandı hangisidir?
Yanıt: VHF


48.Uluslararası denizcilik örgütünün kısa adı nedir?
Yanıt: IMO


49.Küresel deniz tehlike ve emniyet haberleşmesinin kısa adı nedir?
Yanıt: GMDSS


50.Uluslararası telekomünikasyon birliğinin kısa adı nedir?
Yanıt: ITU

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !